• 106 වන ඕල්කට් ගුණසමරු පිංකම

    කොළඹ පරම විඥානාර්ථ බෞද්ධ සමාගමෙහි නිර්මාතෘ සෙන්පති හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්තුමාගේ 106 වන ගුණානුස්මරණය නිමිති කොට ගෙන නාලන්දා විද්‍යාලය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන පිංකම් මාලාව 2013 පෙබරවාරි 17 වන දින විද්‍යාලයේදීRead the Rest…

  • නාලන්දා ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය 2013 (Nalanda Journal)

    කලකට ඉහතදී වාර්ෂිකව සංගෘහිත කළ නාලන්දා ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය 2012 වසරේදී යළි සංගෘහිත කළ අතර 2013 වසරෙහි පටන් යළිත් වාර්ෂිකව එළි දැක්වීමට විදුහල්පතිතුමා තීරණය කර ඇත. මේ සඳහා නිර්මාණ ඉදිරිපත්Read the Rest…

Go with Small Business Pro for exciting Post Options, Theme Options and Extra Functionalities.


106 වන ඕල්කට් ගුණසමරු පිංකම

කොළඹ පරම විඥානාර්ථ බෞද්ධ සමාගමෙහි නිර්මාතෘ සෙන්පති හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්තුමාගේ 106 වන ගුණානුස්මරණය නිමිති කොට ගෙන නාලන්දා විද්‍යාලය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන පිංකම් මාලාව 2013 පෙබරවාරි 17 වන දින විද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ. එදින මහා සංඝ රත්නය විෂයෙහි අෂ්ට පරිෂ්කාර සහිත දහවල භික්ෂා දානය පූජා කෙරෙන අතර ප.ව.1.00 පටන් රාත්‍රී 9.00 දක්වා බණවර දේශනා සහිත තිස් පෑ හතේ මහ පිරිත් දේශනාවක් පැවත්වේ.Read the Rest…


නාලන්දා ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය 2013 (Nalanda Journal)

කලකට ඉහතදී වාර්ෂිකව සංගෘහිත කළ නාලන්දා ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය 2012 වසරේදී යළි සංගෘහිත කළ අතර 2013 වසරෙහි පටන් යළිත් වාර්ෂිකව එළි දැක්වීමට විදුහල්පතිතුමා තීරණය කර ඇත. මේ සඳහා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආදි/ වර්තමාන ගුරුභවතුන් හා සිසුන් සිංහල /ඉංග්‍රීසි ගද්‍ය/පද්‍ය නිර්මාණ 2013 මාර්තු 05 වන දිනට පෙර මතු ලිපිනයට යොමු කරන්න. පූජ්‍ය ඇලිකේවෙල සීලානන්ද නාහිමි, ප්‍රධාන අනුශාසක,Read the Rest…


All the developers of D5 Creation have come from the disadvantaged part or group of the society. All have established themselves after a long and hard struggle in their life ----- D5 Creation Team